مدیریت و بروزرسانی وب سایت شما

سرویس 1

ویرایش اولیه قالب و هماهنگ سازی قالب با کار شما (تغییر تصاویر، حذف بخشهای اضافی، ایجاد بخشهای موردنیاز) + اعمال تنظیمات اولیه سایت (ایجاد دسته بندی ها+ راههای ارتباط + اعمال تنظیمات اولیه برای گوگل و …) = یکبار 85 هزار تومان

سرویس 2بررسی و بهینه سازی سئو سایت بصورت مرتب

قرار دادن ماهانه حداقل 20 مطلب در سایت

آپدیت فنی سایت

بروزرسانی ضروری ماژولها

رفع ایرادات احتمالی

  • مدیریت کامل سایت شما شامل